ภาพกิจกรรมหน่วยงาน

IMAGE "ปศุสัตว์น่าน ตรวจสถานพยาบาลสัตว์"
Friday, 23 April 2021
วันที่ 21 เมษายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมปศุสัตว์อำเภอเวียงสา และปศุสัตว์อำเภอปัว ปฏิบัติงานตรวจสถานพยาบาลสัตว์ กรณีขออนุญาตจัดตั้งใหม่ที่อำเภอเวียงสา... Read More...
IMAGE "ปศุสัตว์น่านปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว"
Thursday, 08 April 2021
วันที่ 8 เมษายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า... Read More...
IMAGE "ปศุสัตว์น่าน ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยพ่าน"
Thursday, 08 April 2021
วันที่ 8 เมษายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยด่านกักกันสัตว์น่าน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง ตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านห้วยพ่าน เพื่อให้คำแนะนำการเลี้ยงดูกระบือ... Read More...
IMAGE "ทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก โครงการทหารพันธุ์ดี"
Thursday, 08 April 2021
วันที่ 8 เมษายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมกับกรมทหารพราน ที่32 ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ ให้กับลูกไก่พื้นเมือง จำนวน 400ตัว ณ... Read More...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้ดูแลเว็บไซต์

QR Code


pvlo-nan.dld.go.th

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์