เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ "ธรรมะกับการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ยุคไทยแลนด์ 4.0" ประจำปีงบประมาณ 2561  อ่านรายละเอียด