timeline 20200725 150303 resize

"จังหวัดน่าน จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
วันเสาร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับเกียรติจากนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปศุสัตว์เขต ๕ หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดน่าน ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงานโดยภายในงานมีกิจกรรมมอบโค – กระบือ แก่เกษตรกรจำนวน ๙๙ ราย มอบสัญญายืมโคเพื่อการผลิตแก่เกษตรกรที่เลี้ยงโค – กระบือ ตามเงื่อนไขสัญญา จำนวน ๓๐ ราย และมอบเสบียงอาหารสัตว์ จำนวน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม โดยมีแขกผู้มีจิตศรัทธา เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโค – กระบือ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน ๕๐๐ ราย ร่วมพิธีฯ ณ ลานวัฒนธรรมตำบลบ่อสวก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน