S 16416781 resize
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ดำเนินการจัดงาน Kick off โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย พร้อมปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ออกบริการฉีดวัคซีนฯ โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในโคและกระบือ ที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทราบ และขอรับบริการฉีดวัคซีนที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ พร้อมนี้ได้มอบถุงยังชีพด้านปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมจากพายุฮีโกส เมื่อวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สถานที่ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมบ้านดอนแท่น หมู่ที่ 14 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน