ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด