ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ก่อสร้างประตูรั้ว และก่อสร้างป้ายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด