เตือนผู้เลี้ยงโคและกระบือ ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหันทำให้สัตว์สุขภาพอ่อนแอ อ่านรายละเอียด