ภาพกิจกรรมหน่วยงาน

IMAGE "ประชุมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดน่าน"
Thursday, 27 May 2021
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดน่าน และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดน่าน... Read More...
IMAGE "ปศุสัตว์น่าน ตรวจประเมิน ศพก.เครือข่าย ด้านปศุสัตว์"
Friday, 14 May 2021
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้นายประธาน เกิดกล่ำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง นายธีรศักดิ์ อินทำ ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ และนายฤทธิพร... Read More...
IMAGE "กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการเลี้ยงแพะเนื้อ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564"
Thursday, 13 May 2021
วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา... Read More...
IMAGE "ออกตรวจเฝ้าระวังการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟฟริกาในสุกร"
Thursday, 13 May 2021
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ออกตรวจเฝ้าระวังการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟฟริกาในสุกร ในโรงฆ่าสัตว์ ของอำเภอภูเพียง จำนวน 2 โรง และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเวียงสา 1 โรง... Read More...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้ดูแลเว็บไซต์

QR Code


pvlo-nan.dld.go.th

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์