S 45268997 resize

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสงวน มีนิล ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา พร้อมทีมงาน และ นายณรงค์วัฒน์ ภิมุขไพศาล เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบพันธุ์สัตว์ ประกอบด้วยเป็ดจำนวน 5 ตัว ไก่เนื้อพันธุ์ลูกผสม 6 ตัว และหมูลูกผสม จำนวน 2 ตัว อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ให้กับชุมชนมลาบรี ต.แม่ขนิง อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนมลาบรี ได้รับการสนับสนุนอาหารสัตว์จาก กสน.อำเภอเวียงสา และ กสน.เวียงสา จะดำเนินการดูแลสัตว์ดังกล่าว และสอนการเลี้ยงสัตว์ให้กับชุมชน มลาบรี ต่อไป


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน