S 1015816 resize resize resize
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปัว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน ออกให้บริการประชาชน ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยให้บริการด้านปศุสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ เอกสารองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูหนาว ณโรงเรียนชุมชนศิลาแลง ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน