538613 resize resize
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอท่าวังผา ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน พ่อค้าประชาชน ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาร่วมออกบูธแสดงสินค้าด้านการเกษตร ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การตลาดนำการผลิต ณ โรงคัดแยก ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน