S 5922846 resize
วันที่ 12 มกราคม 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หมอขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และด่านกักกันสัตว์น่าน บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ พื้นที่บ้านห้วยโก๋น ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน