138370 resize
ระหว่างวันที่ 13 - 14​ มกราคม​ 2564 น.สพ.อนุสรณ์​ หอมขจร​ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน​ พร้อมด้วย​ ปศุสัตว์อำเภอท่าวังผา ปศุสัตว์อำเภอปัว​ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน เข้าร่วม​ต้อนรับนายพลากร​ สุวรรณรัฐ​ องคมนตรี​ ในการตรวจติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริฯเขตพื้นที่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสบขุ่น หมู่ 7 ตำบลป่าคา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน และโครงการพัฒนาบ้านกอก-จูน​ หมู่11 ตำบลภูคา อำเภอปัว​ จังหวัดน่าน​ และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎร​ และเจ้าหน้าที่​ ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมแปลง​เกษตรกรตัวอย่าง พร้อมมอบพันธุ์ไก่กระดูกดำให้แก่เกษตรกรและ​ได้รับฟังการนำเสนอกิจกรรมที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านได้เข้าไปส่งเสริมคือ
1.กิจกรรมอบรมเกษตรกร
2.กิจกรรมส่งเสริม​การเลี้ยงสุกร
3.กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก
4.กิจกรรมกองทุนอาหารสัตว์


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน