139571 resize
วันพุธ​ ที่​ 20​ มกราคม​ 2564​ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่จริมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม​ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน​ ปฏิบัติงานพื้นที่บ้านกิ่วน้ำ​ ม.9​ ต.หนองแดง​ อ.แม่จริม​ เพื่อฝึกอบรมเกษตรกร​ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่เฉพาะ(พมพ.)​ ประจำปีงบประมาณ 2564​ หลักสูตร"การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น" เพื่อมุ่งเน้นให้
1.เกษตรกรมีความ​รู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกหลักวิชาการ
2.เพื่อนำความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ได้ไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริม​ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เครือข่ายด้านการเลี้ยงสัตว์
นอกจากนี้ทางคณะได้ตรวจติดตามกิจกรร​ม​เลี้ยงไก่ไข่​ เพื่ออาหารกลางวัน​ ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร​ พีระยานุเคราะห์3​(โรงเรียนบ้านสว่าง)​ ม.10​ ต.หนองแดง​ อ.แม่จริม​ จ.น่านโดยทางโรงเรียนสามารถผลิตไข่ไก่ได้​ จำนวน​ 80-84 ฟอง​ ต่อวัน​ หรือ​ 85%-89% จากจำนวนแม่ไก่ไข่​ 94 ตัว​ ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคแก่นักเรียน​ และยังเหลือจำหน่ายแก่ชุมชนบ้านสว่าง​ ปัจจุบันทางโรงเรียนได้มีเงินกองทุนหมุนเวียน​ จำนวน​ 5,400 บาท


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ