38202 resize
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเพียง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ จำนวน 3 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 5 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 2 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 5 ตัว รวมทั้งหมด 15 ตัว ปฎิบัติงาน ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน