475053 resize
วันที่ 8 เมษายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ จำนวน 1 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 4 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 6 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 8 ตัว รวมทั้งหมด 19 ตัว ปฎิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน