180331 resize
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้นายประธาน เกิดกล่ำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง นายธีรศักดิ์ อินทำ ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ และนายฤทธิพร อึ่งหิรัญ พนักงานควบคุมโรคระบาดในสุกร ตรวจประเมิน ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ของนายเทวกฤต อินสองใจ เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่วังเคียน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน