31180 resize
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดน่าน และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดน่าน มีผู้ยื่นความประสงค์ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 3 ราย คือ
1.นายจักรพงษ์ ดีมูลมั่ง
2.นายนรินทร์ สิงห์สาร
3.นายธชาทัช เครือเสน
ผลการประชุมพิจารณา อนุมัติให้ดำเนินก่อสร้างจำนวน 3 ราย


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน