103816 resize
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 น.สพ. อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้ออกพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขจำนวน 3 ตัว และแมวจำนวน 14 ตัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน