38844 resize
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ร่วมบูรณการกับองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน และด่านกักกันสัตว์น่าน ในการพ่นยากำจัดพาหะ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการเฝ้าระวังป้องการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ในพื้นที่ตำบล ไหล่น่าน ได้แก่
1.หมู่ 1 บ้านไหล่น่าน พ่นยาฆ่าเชื้อ/ยาฆ่าแมลง จำนวน 5 ราย จำนวนสัตว์ 125 ตัว มอบยาฆ่าแมลงและให้คำแนะนำเกษตรกร จำนวน 8 ราย
2.หมู่ 2 บ้านบุญเรือง พ่นยาฆ่าเชื้อ/ยาฆ่าแมลง จำนวน 3 ราย จำนวนสัตว์ 62 ตัว
3.หมู่ 8 บ้านไหล่น่านเหนือ พ่นยาฆ่าเชื้อ/ยาฆ่าแมลง จำนวน 7 ราย 62 ตัว
รวมพื้นที่ให้บริการ 3 หมู่บ้าน สัตว์ที่ได้รับการรักษา 249 ตัว เกษตรกรที่ได้รับการบริการ 23 ราย


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน