S 58458126 resize
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้านเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ ณ.ที่ทำการกลุ่มประดู่หางดำทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน