53705 resize
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจรปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ลงพื้นที่ตรวจสถานที่รับเสด็จพร้อมรับคณะผู้ตรวจติดตามจากสำนักพระราชวัง ณ. สถานีตำรวจภูธรตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน