535799 resize
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด(Live)และแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน