ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ก่อสร้างประตูรั้ว และก่อสร้างป้ายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน  อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดฟาง จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียด

ขอนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด