390577 resize
วันที่ 13 มีนาคม 2563 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และติดตามกิจกรรม 5 ส เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนภูมิภาคสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน