เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน  อ่านรายละเอียด