535799 resize
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด(Live)และแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

xonan


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

****************
banner XN

 

 

534283 resize
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

S 16416781 resize
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ดำเนินการจัดงาน Kick off โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย พร้อมปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ออกบริการฉีดวัคซีนฯ โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในโคและกระบือ ที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทราบ และขอรับบริการฉีดวัคซีนที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ พร้อมนี้ได้มอบถุงยังชีพด้านปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมจากพายุฮีโกส เมื่อวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สถานที่ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมบ้านดอนแท่น หมู่ที่ 14 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน