ความหมายสัญลักษณ์ประจำกรมปศุสัตว์
โค อุสุภราช (เผือกผู้)มีนามว่า พระนนทิ ถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จัตุบาท

ม้ากัณฐกะเป็นม้าขาวคู่บารมีของพระพุทธเจ้า
ทั้งโคและม้าดังกล่าวถือว่า เป็นใหญ่กว่าสัตว์พาหนะ ทั้งมวลช่วยกันประคองเรือนแก้วให้ลอยอยู่เหมือนเมฆ ดังนั้นดวงตรานี้ จึงมีความหมายถึง ปศุสัตว์ และสัตว์พาหนะทั้งมวล อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยเบียดเบียน

สีประจำกรมปศุสัตว์ คือ สีฟ้าหม่น

..............

ประวัติโดยย่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
        
 ตั้งแต่สมัยปีพ.ศ. 2484 ซึ่งขึ้นตรงกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน มีชื่อเดิมว่าสำนักงานสัตวแพทย์จังหวัดน่านได้เช่าบ้านของ นายน้อย สมคำ (บ้านไผ่เหลือง) ถนนอริยวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นเวลาประมาณ 30 ปี
    พ.ศ. 2514 ศาลากลางจังหวัดน่าน หลังปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อย สำนักงานสัตวแพทย์จังหวัดน่าน ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ศาลากลางหลังใหม่ พร้อมด้วยกรมปศุสัตว์ ได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานสัตวแพทย์จังหวัดน่าน เป็นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
    พ.ศ. 2534 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านได้รับงบประมาณให้ตั้งสำนักงานใหม่ ุซึ่งให้แยกออกจากศาลากลางจังหวัด ไปตั้งสำนักงานอยู่ ณ บ้านแสงดาว หมู่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จนถึงทุกวันนี้