ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกฯ อ่านรายละเอียด