S 2138124 resize resize
วันที่ 8 เมษายน 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมกับกรมทหารพราน ที่32 ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ ให้กับลูกไก่พื้นเมือง จำนวน 400ตัว ณ โครงการทหารพันธุ์ดี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน