S 6111441 resize

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โดยนายชัยมงคล พญาพรหม สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ตรวจสนามชนไก่ชน (ต่ออายุ)เพชรสถาน และสนามชนไก่ดอนแท่น ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลการตรวจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้ง 2 แห่ง


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน