46979 resize

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอนาหมื่น และผู้ช่วยปศุสัตว์ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ และไก่พื้นเมืองบ้านน้ำกึ๋น ม.10 ต.นาทะนุง อ. นาหมื่น จ.น่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอนาหมื่น
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน