S 5931194 resize

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสงวน มีนิล พร้อมทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ร่วมกับด่านกักกันสัตว์น่าน โดยนายสัตวแพทย์ธนพล แอมปรัชญาย์ และทีมงาน เข้าปฏิบัติงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่เลี้ยงสัตว์ ตามโครงการประชาอุ่นใจ ปศุสัตว์ปลอดภัย ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก ในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดน่าน โดยดำเนินการในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลการปฏิบัติงาน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกรจำนวน 13 ราย ไก่พื้นเมือง 705 ตัว เป็ด 15 ตัว สุกร 121 ตัว เกษตรกรมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน