601315 resize

วันที่ ๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ (มี น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เข้าร่วมด้วย) พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ อุโบสถวัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน