66745 resize

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสงวน มีนิล ปศุสัตว์อำเภอมอบหมายให้นายสันติ หน่อน้อย เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงานพร้อมผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 3 ราย ทำสัญญายืมโค ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่เกษตรกรส่งโคเพศเมีย อายุ 18 เดือน คืนจำนวน 39 ตัว มอบให้เกษตรกรรายใหม่พร้อมทำสัญญายืม จำนวน 39 ราย เกษตรกรที่ได้รับมอบมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน