S 45858829 resize

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสาได้ออกสำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์เบื้องต้นและผลกระทบจากผู้ประสบอุทกภัย ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ม.3 ม.4 ม.5 ต.ขึ่ง ม.7 ม.13 ต.กลางเวียง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ต.ปงสนุก ม.2 ม.3 ม.5 ม.7 ต.แม่สาและ ม.2 ต.ไหล่น่าน มีเกษตรกรแจ้งได้รับความเสียหาย จำนวน 10 ราย ไก่ตาย/สูญหาย 450 ตัว สุกร 4 ตัว และโคได้รับผลกระทบจากคลังเสบียงอาหารสัตว์ถูกน้ำพัด จำนวน 17 ตัว รวมถึงแปลงพืชหญ้าอาหารสัตว์อีกจำนวนหนึ่ง และให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรค และแนะนำให้เคลื่อนย้ายสัตว์ขึ้นสู่ที่สูง แล้วติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน