132299 resize
วันอังคาร​ ที่15​ ธันวาคม​ 2563​ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่จริมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน​ ปฏิบัติงานพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพีระยานุเคราะห์3​ ตรวจติดตามกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน​ และให้คำแนะนำการเพิ่มผลผลิตไข่ไก่​ พร้อมมอบหนังสือการเลี้ยงสัตว์พื้นที่สูง​ และ​ตรวจติดตาม โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่าน(พมพ.3)​ เพื่อผสมเทียมสุกรให้แก่เกษตกรให้คำแนะนำการป้องกันโรค​ASF​ ในเขตพื้นที่​ โดยเกษตรกรและคณะครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน