60249 resize
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00น นายประธาน เกิดกล่ำ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสันติชัย ไชยบุญเรือง สัตวแพทย์อาวุธโส และนายอรรถวุฒิ เมืองมูลปศุสัตว์อำเภอบ่อเกลือ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวนไก่ไข่ 100 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนทุกคน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอบ่อเกลือ
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน