S 55386123 resize
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากร สุนัข แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดหัวเวียงใต้ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวนแมวเพศผู้ 3 ตัว แมวเพศเมีย 6 ตัว


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

144225 resize
วันที่ 29 มกราคม 2564 น.สพ. อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมีข้อราชการแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอและข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ และจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

139571 resize
วันพุธ​ ที่​ 20​ มกราคม​ 2564​ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่จริมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม​ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน​ ปฏิบัติงานพื้นที่บ้านกิ่วน้ำ​ ม.9​ ต.หนองแดง​ อ.แม่จริม​ เพื่อฝึกอบรมเกษตรกร​ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่เฉพาะ(พมพ.)​ ประจำปีงบประมาณ 2564​ หลักสูตร"การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น" เพื่อมุ่งเน้นให้
1.เกษตรกรมีความ​รู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกหลักวิชาการ
2.เพื่อนำความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ได้ไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริม​ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เครือข่ายด้านการเลี้ยงสัตว์
นอกจากนี้ทางคณะได้ตรวจติดตามกิจกรร​ม​เลี้ยงไก่ไข่​ เพื่ออาหารกลางวัน​ ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร​ พีระยานุเคราะห์3​(โรงเรียนบ้านสว่าง)​ ม.10​ ต.หนองแดง​ อ.แม่จริม​ จ.น่านโดยทางโรงเรียนสามารถผลิตไข่ไก่ได้​ จำนวน​ 80-84 ฟอง​ ต่อวัน​ หรือ​ 85%-89% จากจำนวนแม่ไก่ไข่​ 94 ตัว​ ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคแก่นักเรียน​ และยังเหลือจำหน่ายแก่ชุมชนบ้านสว่าง​ ปัจจุบันทางโรงเรียนได้มีเงินกองทุนหมุนเวียน​ จำนวน​ 5,400 บาท


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ

553310 resize

วันที่ 26 มกราคม 2564 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน ร่วมกับสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ่อสวก ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ตามเงื่อนไขของโครงการฯ โดยทางคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำด้านการดูแล การจัดการด้านการผสมเทียม การจัดการเรื่องอาหาร รวมถึงปัญหาสุขภาพสัตว์ของโคในโครงฯ ณ ห้องประชุมบ้านบ่อสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

138370 resize
ระหว่างวันที่ 13 - 14​ มกราคม​ 2564 น.สพ.อนุสรณ์​ หอมขจร​ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน​ พร้อมด้วย​ ปศุสัตว์อำเภอท่าวังผา ปศุสัตว์อำเภอปัว​ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน เข้าร่วม​ต้อนรับนายพลากร​ สุวรรณรัฐ​ องคมนตรี​ ในการตรวจติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริฯเขตพื้นที่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสบขุ่น หมู่ 7 ตำบลป่าคา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน และโครงการพัฒนาบ้านกอก-จูน​ หมู่11 ตำบลภูคา อำเภอปัว​ จังหวัดน่าน​ และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎร​ และเจ้าหน้าที่​ ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมแปลง​เกษตรกรตัวอย่าง พร้อมมอบพันธุ์ไก่กระดูกดำให้แก่เกษตรกรและ​ได้รับฟังการนำเสนอกิจกรรมที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านได้เข้าไปส่งเสริมคือ
1.กิจกรรมอบรมเกษตรกร
2.กิจกรรมส่งเสริม​การเลี้ยงสุกร
3.กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก
4.กิจกรรมกองทุนอาหารสัตว์


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน