77121 resize

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ได้จัดประชุม ตัวแทนอาสาปศุสัตว์ประจำตำบล จำนวน 17 ราย จาก 17 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเวียงสา เพื่อรับทราบปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานของอาสาปศุสัตว์ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานและสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยาสัตว์พร้อมวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ในการประชุมในครั้งนี้อาสาฯ ที่ร่วมการประชุมมีความเข้าใจและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

691777 resize

วันศุกร์ที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน(ก.ช.ภ.จ.น่าน) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดย น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

24425 resize

วันที่ 6 ต.ค. 2560 นายประเสริฐ ลี้ประเสริฐ ปศุสัตว์อำเภอนาน้อย มอบหมายให้นางสาวทิพวัลย์ ธนภัคพลชัย ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่ตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน แนะนำปรับระบบการเลี้ยงไก่ให้เป็นมาตรฐาน GFM วิธีการแจ้งสัตว์ป่วย/ตาย แก่เกษตรกรจำนวน 4 ราย
1. นายเดช ทิพย์น้อยไก่ชน ไก่พื้นเมือง ( 85 ตัว)
2.นางผ่าน โนติ้บ ไก่พื้นเมือง ไก่สามสาย ไก่ชน( 105 ตัว)
3. นายเดี่ยว พรมผาไก่สามสาย ไก่พื้นเมือง ( 80 ตัว)
4. นายมิตรไชย ทิพย์น้อย ไก่พื้นเมือง ไก่ชน (55 ตัว)
รวมสัตว์ปีกทั้งหมด จำนวน 325 ตัว จากการตรวจสอบไม่พบสัตว์ปีกป่วยหรือตาย


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอนาน้อย
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

8975 resize

วันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 09.30-10.45 น. นายนรินทร์ พรมเมืองดี ปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน รับมอบลูกโคเพศเมียโครงการ ธคก. จากนายพัน ปันไชย ยา บ้านเชียงยืน ม.4 ต.บ่อสวก และนำไปมอบให้นายนิยม ตันโน บ้านนางาม ม.5 ต.เรือง ซึ่งได้ร้องขอการสนับสนุนอาชีพจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการ ธคก. มีผู้ใหญ่บ้านนางามและผช.เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

186660 resize

วันที่ 29 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ ทีมOne Health อำเภอทุ่งช้าง ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกและปรับระบบการเลี้ยง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคระบาด ตามโครงการประชารัฐยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง(GFM) แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำทุ่งช้าง จำนวน 18 ราย


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน